Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε μόλις 45 ημέρες και 1,65 δισ. από το Νοέμβριο του 2020 έχουν εισρεύσει! Οι καταλυτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις κινήσεις των αποταμιευτών. Φτωχός συγγενής το Χρηματιστήριο στην εισροή νέου χρήματος.
Με ταχείς ρυθμούς στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια που λανσάρονται από εγχώριες ΑΕΔΑΚ οι Έλληνες επενδυτές, καθώς από το Νοέμβριο του 2020 έως και τη 14η Ιουλίου του 2021 είχε εισρεύσει στη συγκεκριμένη αγορά «φρέσκο χρήμα» ύψους 1,65 δισ. ευρώ! (στοιχεία Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον -εκφραζόμενο ως ποσό καθαρών κεφαλαιακών ροών, δηλαδή των αγορών νέων μεριδίων μείον τις ρευστοποιήσεις- έχει ενταθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς μόνο κατά τον τελευταίο 1,5 μήνα (από 1 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου) έχει εισρεύσει επιπλέον ποσό που προσεγγίζει το 0,5 δισ. eυρώ! (485 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το εντεινόμενο ενδιαφέρον των αποταμιευτών -επιβεβαιώνοντας παλαιότερα δημοσιεύματα του Euro2day.gr- αποδίδεται σε παράγοντες όπως:

Τα μηδενικά ή έστω οριακά επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουν οι συστημικές τράπεζες ωθούν μέρος των αποταμιευτών να στραφεί προς επιλογές μεγαλύτερου ρίσκου, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα μακροχρόνια προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών (unit linked), τα οποία με τη σειρά τους κατευθύνουν ένα τμήμα των χρημάτων τους σε αμοιβαία κεφάλαια.
Η ώθηση προς μια τέτοια κατεύθυνση από τις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν υπερβάλλουσα ρευστότητα και μέσα από μια τέτοια εξέλιξη αποφεύγουν να καταβάλουν οποιοδήποτε τόκο, ενώ παράλληλα καρπώνονται έσοδα από προμήθειες.
Οι θετικές αποδόσεις που έχει καταγράψει κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η πλειονότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και ιδιαίτερα αυτών που τοποθετούνται σε μετοχές.
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, κάτω από προϋποθέσεις, η στροφή των αποταμιευτών προς τα αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσε να συνεχιστεί και στο μέλλον, με δεδομένα την πολύ σημαντική αύξηση που έχουν σημειώσει οι τραπεζικές καταθέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και των θετικών προοπτικών που φαίνεται να εμφανίζει η ελληνική οικονομία, τουλάχιστον για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια.

Οι προτιμήσεις
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι προτιμήσεις των επενδυτών. Έτσι, από το 1,47 δισ. ευρώ που εισέρρευσε στην αγορά από την αρχή της φετινής χρονιάς έως και τη 14η Ιουλίου:

Τα 160,4 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε Α/Κ Funds of Funds Μετοχικά.
Τα 374,6 εκατ. ευρώ τοποθετήθηκαν σε Α/Κ Funds of Funds Μικτά.
Ποσό 401,1 εκατ. ευρώ διοχετεύτηκε σε Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας.
Στα Μικτά Α/Κ (επενδύουν σε ελληνικούς και ξένους τίτλους) οι θετικές κεφαλαιακές εισροές διαμορφώθηκαν στα 254,7 εκατ. ευρώ.
Μόλις 49,3 εκατ. ευρώ ήταν οι καθαρές τοποθετήσεις σε Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας. Επίσης, από την αρχή Νοεμβρίου του 2020 έως και τη 14η Ιουλίου 2021, οι συνολικές εισροές στο Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας ήταν μόλις 78,2 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών εισροών της ίδιας περιόδου.
Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, το περιορισμένο ενδιαφέρον των Ελλήνων αποταμιευτών για χαρτοφυλάκια που εστιάζουν τις επιλογές τους στο Χρηματιστήριο της Αθήνας θα μπορούσε να αποδοθεί:

Στην απουσία θετικού ιστορικού αποδόσεων κατά τα τελευταία χρόνια (track record).
Στην πεποίθηση πολλών επενδυτών ότι τα διεθνή χρηματιστήρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα σε βάθος χρόνου.
Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν πως οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν εγγύηση για το μέλλον, καθώς και το ότι τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας απέφεραν πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους τους κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.