Την τύχη τους στις αγορές θα πρέπει και εφέτος να δοκιμάσουν οι αποταμιευτές για να πετύχουν μια αξιοπρεπή απόδοση, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει εδώ και μήνες εισέλθει στη ζώνη των μηδενικών επιτοκίων. Πλέον, καμία συστημική τράπεζα δεν προσφέρει ετησιοποιημένο όφελος άνω του 0,03% στις προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ η πλειονότητα των λογαριασμών πρώτης ζήτησης χρησιμεύει μόνο για τη στάθμευση ρευστότητας που δεν χρησιμοποιείται για επενδυτικούς, καταναλωτικούς ή άλλους σκοπούς.

Ζητούν λύσεις

Οι έλληνες καταθέτες σε αξιοσημείωτο βαθμό κινούνται ήδη από τα μέσα του 2019 προς την κατεύθυνση αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. Η κατάρρευση των αποταμιεύσεων στους λογαριασμούς προθεσμίας σε αυτό το διάστημα είναι ενδεικτική. Από τον Αύγουστο του 2019 και το υψηλό των 45 δισ. ευρώ που καταγράφηκε μετά την επιβολή των capital controls, έχουν πλέον υποχωρήσει στα 28 δισ. ευρώ. Δηλαδή έκαναν φτερά 17 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% περίπου των υπολοίπων τους.

Πού πήγαν αυτά τα χρήματα; Κατ’ αρχάς ένα μεγάλο κομμάτι κατευθύνθηκε σε ανοιχτούς λογαριασμούς, ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Από την άλλη όμως πάνω από 3 δισ. ευρώ εισέρρευσαν την υπό εξέταση περίοδο σε αμοιβαία κεφάλαια, ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσό επενδύθηκε σε real estate, σε άλλες μορφές χρηματοοικονομικών μέσων και σε τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα.

Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν πληθώρα αμοιβαίων κεφαλαίων ή καλάθια αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω των οποίων ο επενδυτής μπορεί να βρει τον συνδυασμό ρίσκου – απόδοσης που του ταιριάζει

Σύμμαχος

Σύμμαχος κατά τη μετακίνηση των κεφαλαίων αυτών, από τις καταθέσεις σε επενδυτικά προγράμματα, ήταν και παραμένουν οι τράπεζες. Ειδικά για όσους διαθέτουν τουλάχιστον 60.000 ευρώ, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει την υπηρεσία Personal Banking. Μέσω αυτής, ο καθένας έχει τον προσωπικό του σύμβουλο, που τον καθοδηγεί στις κινήσεις του.

Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μέσω αυτής συνεργασίας δημιουργούνται επενδυτικά χαρτοφυλάκια, προσαρμοσμένα στο προφίλ του αποταμιευτή, τα οποία καλύπτουν τους στόχους του, δεδομένου του ρίσκου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει.

Πρόκειται για μια υπηρεσία με αναβαθμισμένο ρόλο και το 2022, καθώς ένα μεγάλο μέρος της δεξαμενής των 135 δισ. ευρώ που παραμένουν σε τραπεζικά προϊόντα μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τον επενδυτή.

Οι εναλλακτικές

Οι βασικές επιλογές, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων, είναι οι εξής:

1. Τακτική αποταμίευση: Διατίθενται στην ελληνική αγορά μακροχρόνια αποταμιευτικά / συνταξιοδοτικά προγράμματα εφάπαξ ή τακτικών καταβολών, που μπορεί να είναι συνδυασμένα και με ασφάλιση ζωής. Μέσω αυτών ο καταθέτης εξασφαλίζει ένα κεφάλαιο ή ένα εισόδημα στο μέλλον, αποταμιεύοντας στο σήμερα. Το ρίσκο τους ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν, ενώ η διάρκειά τους είναι συνήθως 10 ετών και άνω.

Εναλλακτικά, διατίθενται από τις τράπεζες απλά αποταμιευτικά προγράμματα, που προσφέρουν σίγουρα επιτόκια, τα οποία μπορεί να φτάνουν ακόμα και το 0,40%, με τα σημερινά δεδομένα. Εχουν τα πλεονεκτήματα ότι διακόπτονται ανά πάσα στιγμή χωρίς ρίσκο για το αρχικό κεφάλαιο και ότι το ελάχιστο ποσό της τακτικής αποταμίευσης μπορεί να ξεκινά ακόμα και από το 1 ευρώ. Από την άλλη βέβαια, υπάρχει πλαφόν στο ύψος της αποταμίευσης, ενώ τα επιτόκιά τους μπορούν να μειωθούν ανά πάσα στιγμή.

2. Επενδυτικά καλάθια: Πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες και λειτουργούν με τακτικές καταβολές, χαμηλότερες ακόμα και από τα 50 ευρώ σε αρκετές περιπτώσεις. Τα χρήματα επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν την επαγγελματική διαχείρισή τους.

3. Αμοιβαία κεφάλαια ή fund of funds: Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν πληθώρα αμοιβαίων κεφαλαίων ή καλάθια αμοιβαίων κεφαλαίων (fund of funds), μέσω των οποίων ο επενδυτής μπορεί να βρει τον συνδυασμό ρίσκου – απόδοσης που του ταιριάζει. Και αυτό διότι μέσω της διασποράς ο κίνδυνος περιορίζεται σημαντικά. Φυσικά, η διαχείρισή τους γίνεται από επαγγελματίες που παρακολουθούν καθημερινά τις αγορές.

4. Προγράμματα προθεσμιακών καταθέσεων συνδυασμένα με αμοιβαία κεφάλαια: Οι τράπεζες προσφέρουν καλάθια επενδύσεων, μέσω των οποίων τα χρήματα τοποθετούνται κατά ένα ποσοστό σε υψηλότοκες προθεσμιακές καταθέσεις και κατά ένα ποσοστό σε αμοιβαία κεφάλαια. Είναι προγράμματα που συστήνονται για τους πρωτάρηδες των αγορών, οι οποίοι αναζητούν μια πιο ασφαλή μέθοδο για να ξεκινήσουν την επένδυσή τους.

Στα προγράμματα αυτά, τα χρήματα που τοποθετούνται στην προθεσμιακή είναι απολύτως εξασφαλισμένα. Από εκεί και πέρα η τελική απόδοση εξαρτάται από την πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πάντως το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών ως προς τα αμοιβαία κεφάλαια (μετοχικά, ομολογιακά, μεικτά, fund of funds).

***

Λύσεις για συντηρητικά και μεγαλύτερου ρίσκου χαρτοφυλάκια

Ιωάννης Ιωαννίδης, διευθυντής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής Alpha Bank

Στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ αλλά και διεθνώς, τα τραπεζικά επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η διεθνής τάση επηρέασε σταδιακά και την εγχώρια αγορά. Πλέον στην Ελλάδα τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων και των περισσοτέρων καταθετικών λογαριασμών τείνουν στο μηδέν ή είναι ήδη μηδενικά. Το νέο περιβάλλον, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα, έχει δημιουργήσει εύλογο προβληματισμό στους συντηρητικούς καταθέτες/αποταμιευτές σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων τους.

Σήμερα, η έννοια της αποταμίευσης που παραδοσιακά αποσκοπούσε στην αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την επίτευξη ενός μελλοντικού στόχου έχει ατονήσει, ενώ η λογική της επένδυσης εμφανίζεται περισσότερο από ποτέ ως η επικρατέστερη εναλλακτική λύση.

Η αναζήτηση του κατάλληλου προϊόντος ανά επενδυτικό προφίλ πελάτη πρέπει, κατά κύριο λόγο, να ενσωματώνει το επίπεδο ανοχής του στο ρίσκο που αναλαμβάνει, τη γνώση και την εμπειρία του στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις καθώς και τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank προσφέρει ένα σύνολο προτάσεων, ικανών να καλύψουν τις απαιτήσεις των πελατών της. Μέσω της υπηρεσίας Alpha Gold Personal Banking, εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και επιμόρφωση, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και επιτυχημένες πρακτικές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών.

Για τους πιο συντηρητικούς της πελάτες που δεν επιθυμούν την ανάληψη ρίσκου και είναι ανεκτικοί σε χαμηλές αποδόσεις, παρέχει «έξυπνους» αποταμιευτικούς λογαριασμούς καθώς και εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα.

Πελάτες που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, ανάλογα με τον επενδυτικό κίνδυνο που αποδέχονται να αναλάβουν, έχουν να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία γκάμα αμοιβαίων κεφαλαίων και τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των διάφορων οικονομικών επιδιώξεών τους. Στόχοι όπως η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος ή η αξιοποίηση διαθέσιμων κεφαλαίων μπορούν να επιτευχθούν μέσω της επιλογής κατάλληλων ισορροπημένων αμοιβαίων κεφαλαίων, αμοιβαίων κεφαλαίων μερισματικού τύπου που παρέχουν δυνατότητα τακτικού εισοδήματος, καθώς και ασφαλιστικών-επενδυτικών προγραμμάτων τύπου «Unit Linked».

Αξίζει τέλος να σημειωθεί η ύπαρξη προτάσεων αμοιβαίων κεφαλαίων, που λαμβάνουν υπόψη τις παγκόσμιες τάσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, μέσω της υιοθέτησης κριτηρίων ESG στην επενδυτική διαδικασία.

***

Τα 4 κριτήρια για τη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου

Παντελής Μαραβέας, βοηθός γενικός διευθυντής Πελατειακών Ομάδων (Segments) Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας

Με τις αποδόσεις (επιτόκια) των παραδοσιακών καταθέσεων να έχουν σήμερα περιοριστεί σημαντικά, οι πελάτες πλέον αναζητούν λύσεις τόσο για να διασφαλίσουν την αξία των χρημάτων τους από την απομείωση λόγω του πληθωρισμού αλλά και για να βελτιώσουν το εισόδημά τους όπως γινόταν στο παρελθόν όταν οι καταθέσεις είχαν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις.

Η Εθνική Τράπεζα έρχεται να προσφέρει λύσεις παρέχοντας μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Πιο συγκεκριμένα, είναι σε θέση να προσφέρει ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανταποκρινόμενη στην αναζήτηση αποδόσεων που εύλογα απασχολεί τους πελάτες της στο σημερινό περιβάλλον. Ειδικότερα:

– Ευρεία γκάμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων όλων των κατηγοριών (Ομολογιακά, Μεικτά, Μετοχικά, Fund of Funds) σε συνεργασία με καταξιωμένους διαχειριστές κεφαλαίων: NBG Asset Management, NBG Asset Management Luxemburg, επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.

– Καινοτόμα και ευέλικτα ασφαλιστικά-επενδυτικά («Unit Linked») προϊόντα σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, για τον προγραμματισμό των μακροχρόνιων οικονομικών αναγκών, στα μέτρα του κάθε πελάτη (είτε μέσω εφάπαξ καταβολής είτε μέσω μικρότερων τακτικών καταβολών), που επιβραβεύουν τη διακράτηση και παρέχουν παράλληλα ασφάλιση.

– Επενδυτικές υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές όπως αγορές και πωλήσεις Ομολόγων και Μετοχών καθώς και θεματοφυλακής αυτών, αλλά και άλλες εξειδικευμένες προτάσεις που καλύπτουν ειδικότερες επενδυτικές ανάγκες των πελατών (π.χ. Παράγωγα).

Οι Σύμβουλοι Πελατείας Premium Banking στα καταστήματά μας είναι διαθέσιμοι για να ενημερώσουν και να συζητήσουν με τους πελάτες τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές για εκείνο το τμήμα των κεφαλαίων τους που επιθυμούν να επενδύσουν, προκειμένου να επιτύχουν το επιθυμητό σχήμα απόδοσης και διαχείρισης κινδύνου λαμβανομένου υπόψη:

– Του οικονομικού τους προγραμματισμού και των βραχυπρόθεσμων και μελλοντικών αναγκών ρευστότητάς τους.

– Του κύκλου ζωής που διανύουν (σπουδές, έναρξη επιχείρησης, αγορά κατοικίας, σύνταξη).

– Του χρονικού ορίζοντα της επένδυσής τους.

– Της ανοχής τους στον επενδυτικό κίνδυνο σε συνάρτηση με τις προσδοκίες της επένδυσης.

***

Αναγκαία η ευρεία διασπορά των επενδύσεων στις τρέχουσες συνθήκες

Γιώργος Βαρελτζίδης, αναπληρωτής γενικός διευθυντής και επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτών της Eurobank

Το 2021 υπήρξε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονη οικονομική ανάκαμψη στις περισσότερες οικονομίες του πλανήτη. Παράλληλα, εμφανίστηκε υψηλός πληθωρισμός, με τις κεντρικές τράπεζες να σχεδιάζουν αναπροσαρμογή των νομισματικών πολιτικών προκειμένου να περιορίσουν την περαιτέρω αύξησή του χωρίς να αναχαιτίσουν τη θετική πορεία της οικονομίας.

Με τα τωρινά στοιχεία φαίνεται ότι η οικονομική ανάκαμψη έχει φτάσει στο μέγιστο σημείο και το 2022, η «Χρονιά του Τίγρη» όπως αποκαλείται στην Κίνα, θα συνεχίσει τη θετική πορεία της αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα. To 2022 θα είναι η χρονιά όπου οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη τη στρατηγική εξόδου από την παροχή ρευστότητας μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης που εφάρμοσαν τα προηγούμενα έτη.

Τα δύο παραπάνω γεγονότα θα εκτυλιχθούν σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού και αυξημένων χρηματιστηριακών αποτιμήσεων. Κατά συνέπεια, είναι πιθανόν οι αγορές κεφαλαίου να αντιμετωπίσουν περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ενδεδειγμένες επενδυτικές στρατηγικές είναι εκείνες που από τη μία προστατεύουν τα κεφάλαια των επενδυτών και από την άλλη είναι ικανές να εκμεταλλευθούν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Σε αυτό το περιβάλλον, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη δημιουργίας χαρτοφυλακίων που θα ακολουθούν τις βασικές επενδυτικές αρχές. Συγκεκριμένα, απαιτείται η ευρεία διασπορά (διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων, σε διαφορετικούς κλάδους, γεωγραφίες αλλά και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές) και η επιλογή επενδύσεων ανάλογα με τον ιδιαίτερο επενδυτικό χαρακτήρα του κάθε ιδιώτη επενδυτή.

Αυτός διαμορφώνεται ανάλογα με την εμπειρία του, την ανοχή στις διακυμάνσεις της αγοράς αλλά και τον απαιτούμενο χρονικό ορίζοντα για την επίτευξη των οικονομικών στόχων όπως είναι η δημιουργία μελλοντικού κεφαλαίου, η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος ή ακόμα και η κάλυψη βραχυχρόνιων αναγκών όπως οι σπουδές των παιδιών.

Αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου είναι η στενή συνεργασία και συχνή επικοινωνία του επενδυτή με τον χρηματοοικονομικό του σύμβουλο. Στη Eurobank, μέσω της υπηρεσίας Personal Banking, έχουμε αναδείξει σε πρώτη προτεραιότητα την προσωπική εξυπηρέτηση από έναν αποκλειστικό Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο Σχέσης, μέσω του οποίου ο κάθε πελάτης διασφαλίζει την κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση για την κάλυψη όλων των τραπεζικών αναγκών του, συναλλακτικών, αποταμιευτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών και δανειακών, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

***

Μονόδρομος η επιλογή εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων

Γιάννης Γραμματικός, γενικός διευθυντής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς

Η αποταμίευση αποτελεί διαχρονικά βασικό αξιακό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του Ελληνα. Χάρη σε αυτήν οι προηγούμενες γενιές κατάφεραν να συσσωρεύσουν πλούτο, να δημιουργήσουν και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά.

Οι διαθέσιμες λύσεις για να αποταμιεύει κάποιος είναι αρκετές. Παρ’ όλα αυτά, οι τρέχουσες συνθήκες, με τον υψηλό πληθωρισμό και τα μηδενικά επιτόκια, έχουν περιορίσει σημαντικά την τρέχουσα αποδοτικότητα των παραδοσιακών λύσεων (καταθέσεις) για την αξιοποίηση των χρημάτων που έχουμε συγκεντρώσει, οδηγώντας τον αποταμιευτή σε αδιέξοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή εναλλακτικών, μέσω των επενδυτικών προϊόντων, αποτελεί σχεδόν μονόδρομο. Εναν δρόμο όμως που θέλει πολλή προσοχή, σωστές και συνετές επιλογές, καθώς δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές» για εύκολα και γρήγορα κέρδη. Οι επιλογές είναι ανεξάντλητες αριθμητικά, χωρίς όμως να είναι όλες κατάλληλες για όλους.

Επιπλέον δεν έχουμε όλοι το ίδιο επίπεδο γνώσεων, τον χρόνο αλλά και την εξοικείωση ώστε να παίρνουμε κάθε φορά και στον σωστό χρόνο τις κατάλληλες αποφάσεις. Οι προβληματισμοί «δεν ξέρω από πού να αρχίσω», «τι να αγοράσω;», «πότε πρέπει να πουλήσω;» είναι συνήθεις ανάμεσα στους παραδοσιακούς καταθέτες που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις επενδύσεις.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ανησυχίες, δημιουργήσαμε τα πρωτοποριακά επενδυτικά χαρτοφυλάκια «Πειραιώς Optimum» τα οποία εντάσσονται στην υπηρεσία Ενεργού Διαχείρισης. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Εξειδικευμένοι επαγγελματίες έχουν διαμορφώσει 13 προκαθορισμένα χαρτοφυλάκια, ώστε ο κάθε επενδυτής να μπορεί να βρει το κατάλληλο με βάση το επενδυτικό του προφίλ αλλά και τη γεωγραφική περιοχή που θέλει να επενδύσει. Το βασικό όμως πλεονέκτημα είναι ότι οι ίδιοι επαγγελματίες, που το αντικείμενό τους είναι η διαχείριση κεφαλαίων, αναλαμβάνουν και τη διαχείριση του κάθε χαρτοφυλακίου Πειραιώς Optimum, παρακολουθώντας το καθημερινά και πραγματοποιώντας, με πλήρη διαφάνεια, τις κατάλληλες κάθε φορά κινήσεις χωρίς την ενασχόληση του πελάτη.

Ετσι, ο επενδυτής, με την καθοδήγηση ενός στελέχους στα καταστήματά μας ή ακόμα και μόνος του online μέσα από τη φιλική υποδομή του winbank web banking, μπορεί να επιλέξει την Optimum λύση που θα δώσει αξία στα χρήματά του.

Πηγή: https://www.ot.gr/2022/01/16/epixeiriseis/trapezes/apotamieysi-4-ependytikes-protaseis-gia-ola-ta-portofolia/