ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

περισσότερα

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

περισσότερα  

Η XSΜoney  εξειδικεύεται στην διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στο Εξωτερικό εξ αποστάσεως στις Μεγαλύτερες Διεθνείς Τράπεζες. Η πολυετής εμπερία μας και συμβουλευτική υποστήριξή μας σε αυτό το βήμας σας, απλοποιεί την διαδικασία εύρεσης Τράπεζας και Xώρας με την οποία θα συνεργασθείτε. Προσφέρουμε την δυνατότηα για άνοιγμα Προσωπικού λογαριασμού ή Εταιρικού λογαριασμού στις κάτωθι χώρες:

Switzerland

Luxembourg

UK

Holland

Hong Kong

Singapore

Cyprus

Germany

Malta

Πλεονεκτήματα και προυποθέσεις

Εταιρικού Λογαριασμού στο Εξωτερικό

Πλεονεκτήματα και προυποθέσεις

Προσωπικού Λογαριασμού στο Εξωτερικό

Αποταμιευτικά  &  Επενδυτικά προιόντα

Εξωτερικού