ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η XSmoney σας παρέχει μέσω των συμβούλων της, οικονομολόγοι, δικηγόροι, φοροτεχνικοί, συμβολαιογράφοι, οικονομικοί  αναλυτές, μεταφραστές, κ.α τις παρακάτω παροχές-υπηρεσίες:Πληροφορίες αξιολόγησης  των οικονομιών των χωρών

 

  • Φορολογικός Σχεδιασμόςneo
  • Φορολογική Κατοικία στο Εξωτερικό (Κύπρο,Βουλγαρια,Αγγλία etc) neo
  • Δημιουργία Εταιριων εξωτερικού
  • Τραπεζικά-καταθετικά, Επενδυτικά,Ασφαλιστικά προϊόντα 
  • Yπολογισμός “Ποθεν Εσχες” & Ελεγχος ταμειακων αποθεμάτων neo
   (κάλυψη τεκμηρίων καταθέσεις,ακίνητα,κτλ)
  • Πληροφορίες credibility rating  τραπεζών  εξωτερικού.
  • Νομικές πληροφορίες συμβάσεων τραπεζικών.
  • Πληροφορίες φορολογίας καταθέσεων εξωτερικού βασει EUSD *
  • Πληροφορίες/ παροχές διεθνών τραπεζών.
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά για το άνοιγμα λογαριασμού.
  • Απευθείας ανάγνωση και μετάφραση ιστοσελίδων διεθνών τραπεζών στον πελάτη ώστε να είναι όλα κατανοητά σ’αυτόν
  • Υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων από αποδεκτούς μεταφραστές
  • Πιστοποίηση εγγράφων από εγκεκριμένους συνεργάτες μας που πληρούν  τις προυποθέσεις των διεθνών τραπεζών.
  • Πιστοποίηση γνήσιου υπογραφών από αντίστοιχους συνεργάτες
  • Συμπλήρωση- σύνταξη πληροφοριακού δελτίου πελάτη με τα στοιχεία που του ζητούνται  ώστε να διευκολυνθεί κατά την συμπλήρωση της αίτησης
  • Συμπλήρωση διαδικτυακής αίτησης  μεταφραζόμενης στα ελληνικά καθ’ολη τη διάρκεια συμπλήρωσής της.
  • Αποστολή εγγράφων με διεθνη ταχυμεταφορική εταιρία.
  • Δημιουργία offshore εταιριών
  • Πληροφορίες proof of funds
  • Συστατικές επιστολές ιδρυμάτων.
  • Μarketing/Management
  • Financial services
  • Διαχείρισης κρίσης Επιχειρήσεων
  • Noμική Κάλυψη ιδιωτών και επιχειρήσεων neo
  • Aσφάλειες ζωής.
  • Ασφάλειες υγείας.
  • Ασφάλειες αυτοκινήτων -σκαφών.
  • Αποταμιευτικά-συνταξιοδοτικά προγράμματα.
  • Αποταμιευτικά προγράμματα σπουδών.

   

 

Υπηρεσίες από την XS MONEY

Η ΧS Money παρέχει στους πελάτες της πλήρη φορλογική υποστήριξη ιδιωτών και κατεξοχήν επιχειρήσεων σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον αξιόπιστα λογιστικά γραφεία της χώρας.Στους πολύτιμους συνεργάτες της συγκαταλέγεται  επώνυμο δικηγορικό γραφείο  που στελεχώνεται απο εξειδικευμένο  στελεχικό δυναμικό καλύπτοντας  όλες τις νομικές πλευρές της λειτουργίας μίας σύγχρονης επιχείρησης με λογικό κόστος.

“Η ΧS Money  παρέχει αξιόπιστες  εξειδικευμένες  υπηρεσίες
σε ιδιώτες & επειχειρήσεις”