ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Πολλοί καταθέτες επιθυμούν  να συνεργάζονται με τράπεζες στο εξωτερικό που βρίσκονται σε κράτη  με ισχυρή και σταθερή  οικονομία  ώστε να απολαμβάνουν την μέγιστη ασφάλεια για την περιουσία  τους ,την  άμεση ρευστότητα των χρημάτων τους  και την απεριόριστη διακίνησή τους.

Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων στην ΕΕ δίνει τη δυνατότητα σε  ιδιώτες αλλά και εταιρίες να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές παροχές και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την εγχώρια αγορά  αλλά και στην καθημερινή άμεση αντιμετώπιση των αναγκών τους .

 

Οι λόγοι που οδηγούν στο άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζες του εξωτερικού είναι:

  • Προστασία από τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα του ενδιαφερόμενου (π.χ capital controls ,οικονομική αστάθεια, κούρεμα καταθέσεων , επιστροφή στη δραχμή ,κίνδυνος για χρεoκοπία της χώρας-πτώχευση ,grexit, bail in, δέσμευση καταθέσεων κ.α )
  • Αυσηρή φορολογική νομοθεσία (π.χ δέσμευση καταθέσεων ,δέσμευση λογαριασμού, κατάσχεση καταθέσεων/λογαριασμού, κατάσχεση θυρίδων ακομα και προληπτικά)
  • Προστασία καταθέσεων,εξασφάλιση καταθέσεων, υψηλές αποδόσεις
  • Διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου
  • Δυνατότητα δανειοδότησης (για αγορά κατοικίας, επενδύσεις κ.α)
  • Λογαριασμός Μισθοδοσίας Ελλήνων που συνεργάζονται με ξένες εταιρίες και απαιτούν ξένο λογαριασμό από τους εργαζόμενους ή συνεργάτες τους.
  • Εταιρικοί λογαριασμοί που χρειάζονται από εταιρίες που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό (π.χ εισαγωτικές /εξαγωικές , ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις κ.α)
  • Ενοικιάσεις ακινήτων από πελάτες εξωτερικού (πχ καταλύματα )

Ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ενδιαφερόμενου και τον λόγο για τον οποίο επιλέγει να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό θα  πρέπει να γίνεται η επιλογή της χώρας και της τράπεζας που θα συνεργασθεί. Κάθε τράπεζα έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και διαφορετικές προυποθέσεις (σε μία έδρα απ’ ότι σε μία άλλη καθώς και διαφορετικά διαχειριστικά κόστη μεταξύ των ειδών των λογαριασμών (πχ τρεχούμενος ,wealth management)

Θα πρέπει να προσεχθούν οι διακρατικές συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών καθώς και οι περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες .

H XSmoney σας συμβουλεύει ώστε η διαδικασία για το άνοιγμα λογαριασμού  στο εξωτερικό να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας μας αλλά και της δικαιοδοσίας στην οποια θα ανοιχθεί  .

Η XSmoney μπορεί να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε ώστε να πάρετε την σωστή απόφαση.

Παράλληλα με την εμπεριία μας στο διεθνή τραπεζικό κλάδο διαθέτουμε και νομική και λογιστική κάλυψη για τους πελάτες μας σε συνεργασία με πλέον αξιόπιστους Νομικούς και  Οικονομολόγους  στην Ελλάδα αλλά  και στο εξωτερικό ..

Tηλεφωνήστε μας να κλείσουμε ένα συμβουλευτικό ραντεβού για ό,τι σας ενδιαφέρει.