Ανοιγα Τραπεζικου λογαριασμου στο εξωτερικο(Ε.Ε)

Δικαίωμα για βασικό τραπεζικό λογαριασμό Ίσως επιθυμείτε ή χρειάζεται να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα σας ή σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν διαμένετε νομίμως σε χώρα της ΕΕ δικαιούστε να ανοίξετε έναν «βασικό λογαριασμό πληρωμών». Οι τράπεζες δεν μπορούν να...