Αμετάβλητα στο 0% με 0,25% άφησε τα επιτόκια η FED, ενώ παράλληλα έστειλε σήμα ότι θα τα διατηρήσει σε αυτά τα επίπεδα ως και το τέλος του 2023.

Στις νέες προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα, και οι 17 αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν τη διατήρηση των επιτοκίων κοντά στο μηδέν τουλάχιστον για το επόμενο έτος, ενώ 13 εξ αυτών προέβλεψαν ότι τα επιτόκια θα μείνουν εκεί και το 2023.

Η Fed επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια κοντά στο μηδέν “έως ότου οι συνθήκες στην αγορά εργασίας φτάσουν σε επίπεδα που ευθυγραμμίζονται με την αντίληψη της επιτροπής χάραξης πολιτικής για την πλήρη απασχόληση και ο πληθωρισμός επιταχυνθεί στο 2% και βρεθεί σε τροχιά να υπερβεί ελαφρώς το επίπεδο αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα