Η XSmoney εξειδικεύεται στη δημιουργία εταιριών στην Κύπρο και σε συνεργασία με τα πλέον αξιόπιστα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία  παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των Ελληνικών συνόρων .

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να κλείσουμε ένα ραντεβού που αφορά την δικής σας επιχείρηση/δραστηριότητα.

Εμπορικά Πλεονεκτήματα  Κύπρου

 • Οι κυπριακές εταιρίες είναι κατάλληλες σχεδόν για κάθε είδους χρήση .
 • Oι κυπριακές εταιρίες προσδίδουν διεθνές επιχειρηματικό προφίλ ευρέως αναγνωρισμένο.
 • Πρότυπα υψηλής ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών
 • Ελευθερία από τον έλεγχο του συναλλάγματος
 • Στρατηγική γεωγραφική θέση – είναι το σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής
 • Δεν υπάρχουν διατυπώσεις για την απόκτηση αδειών εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ
 • Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές & λογικές τιμές
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος -Tα γενικότερα λειτουργικά έξοδα μίας εταιρείας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο οικονομικά (ακόμη και κάτω του 50% συγκριτικά με τις ανάλογες Ελληνικές υπηρεσίες).
 • Υψηλό βιοτικό επίπεδο
 • Χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας
 • Η αγγλική γλώσσα είναι διεθνώς ομιλούμενη γλώσσα
 • Φιλικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατία και αχρείαστες ταλαιπωρίες
 • Τραπεζικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών ,σύγχρονο , αποτελεσματικό και πλήρως αναβαθμισμένο στηριζόμενο σε αγγλικές πρακτικές . Οι λειτουργοί των τραπεζών είναι εξειδικευμένοι σε θέματα που σχετίζονται με εταιρείες και εμπορικές δραστηριότητες και επομένως είναι σε θέση άμεσα να δώσουν λύση σε κάθε εύλογο αίτημα του σύγχρονου επιχειρηματία .
 • Άριστες θαλάσσιες και εναέριες συνδέσεις και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα

 • Οι Κυπριακές εταιρίες δεν είναι offshore. Μία κυπριακή εταιρεία είναι μία πλήρως αναγνωρισμένη εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ.
 • Τιμολόγια και έγγραφα που εκδίδονται από κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
 • 12,5% συντελεστής στα   κέρδη της εταιρείας   -ο χαμηλότερος στην ΕΕ
 • Οι φορολογικές δομές σε συνδυασμό με μία κυπριακή εταιρεία και μία offshore εταιρεία προσφέρουν σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
 • 0% ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Κύπρο.
 • Ζημίες από μία εταιρεία στην Κύπρο μπορούν να μεταφερθούν.
 • 0% φορολογία στα μερίσματα αλλοδαπών μετόχων.
 • 0% φόροι για τα κεφαλαιουχικά κέρδη επί των κερδών των μετοχών μιας Εταιρείας στην Κύπρο.
 • Η Κυπριακή Εταιρική Φορολόγηση για την πνευματική ιδιοκτησία μιας κυπριακής Εταιρείας είναι περίπου 2%.
 • ΟΙ εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies) εχουν απαλλαγή φορολογίας στην Κύπρο για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό (ακόμη και μια μικρή συμμετοχή του 1% στις ξένες εταιρείες, η Κυπριακή Εταιρεία Holding έχει σημαντικά φορολογικά οφέλη)
 • Οι πωλήσεις μετοχών και οι τίτλοι είναι αφορολόγητα
 • Δεν υπάρχει φορολογία στο εισόδημα από το μέρισμα μετοχών
 • Η κληρονόμηση μετοχών στην Κύπρο δεν υπόκειται σε φορολογία.
 • Αγορά και κατοχή ακίνητου στην Ελλάδα στο όνομα της Κυπριακής εταιρίας (χωρίς πόθεν έσχες και υψηλή φορολογία)
 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εξασφαλίζει απρόσκοπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Η υπαγωγή στο ΦΠΑ ειναι προαιρετική και επιτρέπει την επιστροφή ΦΠΑ που επιβάλλεται στις τοπικές δαπάνες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται
 • 50 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Κύπρου και άλλων χώρων,συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας
 • Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies) – Απαλλαγή φορολογίας στην Κύπρο για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό
 • Ακόμα και με δομή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη εξουσία ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και της εταιρείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ό,τι σας ενδιαφέρει.