Φορολογική Κατοικία Στο Εξωτερικό

Τα τελευταία χρόνια λόγω της υψηλής φορολoγίας εισοδημάτων στη χώρα μας πολλοί είναι εκείνοι που σκέφτονται τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό . Ορισμένοι προσφιλείς προορισμοί είναι η Κύπρος ,η Βουλγαρία, Αγγλία ,Ελβετία κτλ.

H ΧSMoney διαθέτει συνεργασίες με τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες (Οικονομολόγους ,Λογιστές ,Δικηγόρους κτλ) ώστε να εξασφαλίσουμε για εσάς την επιτυχία του αιτήματος αλλαγής – μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην χώρα που επιθυμείτε .

Παράλληλα οι διακεκριμένοι οικονομολόγοι –συνεργάτες μας θα διεκπεραιώσουν για εσάς την διαδικασία που απαιτείται στην Ελλάδα ώστε παράλληλα να χαρακτηριστείτε ως κάτοικοι εξωτερικού στην αρμόδια ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού βάσει της νεας εγκυκλίου της ΑΑΔΕ.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην όλη διαδικασία διότι στην πραγματικότητα το φυσικό πρόσωπο πρέπει να είναι σύννομο με τη φορολογική νομοθεσία δύο κρατών ταυτόχρονα .

Γι αυτό και πρέπει να υπάρχει παράλληλη υποστήριξη του αιτήματος και στις δύο χώρες με συνεργασία των συμβούλων ώστε να αποφευχθούν τυχόν μοιραία λάθη.

Σε περίπτωση που κάποιος δε δηλώσει οτι είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού ,τότε οι συνέπειες είναι αρκετά σοβαρές καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί εκ των υστέρων ως κάτοικος Ελλάδας και να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. Για να αποφύγει το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά που ορίζει η ΠΟΛ.1145 μαζί με τη δήλωση του τρέχοντος έτους.

Ερωτήματα που πρέπει να εξετάσουν οι ενδιαφερόμενοι προσεκτικά είναι :

Ποια η φορολογία κατοίκων εξωτερικού ?

Με συμφέρει να έχω φορολογική κατοικία στο εξωτερικό?

Φορολογική κατοικία στην Κύπρο :πλεονεκτήματα ,υποχρεώσεις ,χαμηλοί ως και μηδενικοί φορολογικοί συντελεστές (πχ ναυτικοι 0% φορολογία,άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, διαμονή, λογιστική τήρηση κτλ )

Φορολογική κατοικία στην Αγγλία : (πλεονεκτήματα ,υποχρεώσεις ,φορολογικοί συντελεστές,διαμονή,άνοιγμα λογαριασμού στην Αγγλία κτλ )

Φορολογική κατοικία στην Βουλγαρία (πλεονεκτήμα ,υποχρεώσεις, φορολογικοί συντελεστές, κόστος διαμονής, άνοιγμα λογαριασμού στην Βουλγαρία ,κτλ)
Πως γίνεται η αλλαγή φορολογικής κατοικίας (προυποθέσεις ,δικαιολογητικά)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν τα εισερχόμενα εμβάσματα, η ακίνητη περιουσία, οι καταθέσεις στην αλλοδαπή και τα τεκμήρια για όσους συνεχίζουν να αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ό,τι σας ενδιαφέρει.